Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı

İthalat- İhracat-Transit-Antrepo-Geçici İthalat işlemleri
Serbest Bölge işlemleri
Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müsterilere eş zamanlı sirküler etmek.Kambiyo, dis ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak
Gümrük mevzuatı ve kanunların takibi, zamanında müşteriye iletilmesi
Gümrük Müşavilriği


Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 

Ithalat, Ihracat, Transit, ve Mali(Vergisel) konuları kapsayan anahtar teslimi projeler hazırlamak ve uygulamalarını denetlemek
Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve sonlandırmak
Ithalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi vb. çıkartılması
Kontrol belgesi ,DIIB,Yatırım Teşvik, İşçi sağliği vb. belgelerin çıkarılması ve takibi
Genel ve Özel antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danismanlık
Serbest Bölge'de şirket kurulus ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri 

 

 COPYRIGHT © | 2016 HER HAKKI SAKLIKDIR.